August 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 15. august 2013 kl. 18.00

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Vikarsatser for kirkepersonale

3. Meddelelser ved formanden

4.           -            -   sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

6. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport

7. Gaver ved fødselsdage, jubilæer, afsked mv.

8. Sognesamarbejdsmøde i Islebjerg Kirke tirsdag d. 17. september 2013

9. Vikar for kirketjenerne ved ferie og samtidig akut opstået sygdom hos den anden kirketjener

10. Eventuelt

11. Lukket møde