Retningslinjer i forbindelse med genåbningen af Islebjerg Kirke | Islebjerg Kirke
Udgivet man d. 18. maj 2020, kl. 11:03

Retningslinjer i forbindelse med genåbningen af Islebjerg Kirke:

I forbindelse med genåbningen af folkekirken gøres opmærksom på, at besøg­ende med øget risiko bør overveje, om de deltager fysisk i gudstjenester og akti­viteter i folkekirken eller om de skal søge at deltage på anden måde.

Islebjerg kirke genåbnes med et loft på 72 personer i kirken – 98 hvis vi åbner ud til våbenhuset. I menighedssalen er 42 personer tilladt forsamlet.

I både kirke, på kirkekontoret og i menighedssalen holder vi afstand for at
passe på hinanden. Afstandskravet er 1 meter, hvis vi ikke synger fællessang – 2 meter hvis vi synger sammen.

Der er opsat spritholder i våbenhus, kirken og ved toiletterne. Sprit venligst hænder af ved ankomst til kirken.

Kirketjeneren anviser pladser i kirken med 2 meters mellemrum for at undgå smittespredning ved sang. Undtaget er samboende, som naturligvis gerne må sidde sammen på kirkebænken. Efter gudstjenester og kirkelige handlinger tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles. Der vil ikke være kirkekaffe og hverken præst eller medarbejdere giver håndtryk.

Kategorier Aktuelt