Retningslinjer i forbindelse med besøg i Islebjerg Kirke under Corona/COVID -19 | Islebjerg Kirke
Udgivet man d. 18. maj 2020, kl. 11:03

Besøg­ende med øget risiko bør overveje, om de deltager fysisk i gudstjenester og akti­viteter i folkekirken eller om de skal søge at deltage på anden måde.

Islebjerg kirke holder åbent med et loft på 72 personer i kirken – 98 hvis vi åbner ud til våbenhuset, og der IKKE synges. I menighedssalen er 42 personer tilladt forsamlet. I både kirke, på kirkekontoret og i menighedssalen holder vi afstand for at passe på hinanden. - Afstandskravet er 1 meter, hvis vi ikke synger fællessang – 2 meter hvis vi synger sammen. 

Der er opsat spritholder i våbenhus, kirken og ved toiletterne. 


Sprit venligst hænder af ved ankomst til kirken.

Mundbind skal bæres, når man står eller går rundt i kirken og kirkens lokaler samt ved ekspedition på kirkekontoret.

Kirketjeneren anviser pladser i kirken med 2 meters mellemrum for at undgå smittespredning ved sang.

Undtaget er samboende, som naturligvis gerne må sidde sammen på kirkebænken.

Efter gudstjenester og kirkelige handlinger tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles.

Kirkekaffe er pt. aflyst, og hverken præst eller medarbejdere giver håndtryk.

Kategorier Aktuelt