Mødedatoer 2020 | Islebjerg Kirke

Mødedatoer for Islebjerg Sogns Menighedsråd i 2020

Ret til ændringer forbeholdes.
Der er offentlig adgang til møderne. 
Dagsorden samt beslutningsprotokoller findes her

Dato:                                                       Vigtige emner på dagsordenen:

Torsdag 9. januar 2020 kl. 18.30  Torsdag 6. februar 2020 kl. 18.30
 


 

Torsdag 12. marts 2020 kl. 18.30 - AFLYST!

      
       
     
                 Årsregnskab 2019Torsdag 16. april 2020 kl. 18.30 - AFLYST!
og rykket til
torsdag 23. april 2020 kl. 11.00
UDEN OFFENTLIG ADGANG PGA. 
CORONA/COVID19!

      
                  Årsregnskab 2019
      
                


Torsdag 28. maj 2020 kl. 18.30

                
                 
                 Budget 2021
                 Kvartalsrapport - 1.kvt.
Torsdag 18. juni 2020 kl. 18.30
                

                  Torsdag 13. august 2020 kl. 18.30
      
     
      
                  Kvartalsrapport - 2. kvt.
Torsdag 24. september 2020 kl. 18.30

       
        
       
                  Revideret årsregnskab 2019
                  Evt. budget 2021 - 
                  endelig godkendelse

Torsdag 22. oktober 2020 kl. 18.30        
                  Budget 2021 - 
                  endelig godkendelse
                  Evt. kvartalsrapport - 3. kvt.


Torsdag 26. november 2020 kl. 18.30
- det nye menighedsråd                                          Konstituerende
                                                                                menighedsrådsmøde

Torsdag 26. november 2020 kl. 20.30
- det "gamle" menighedsråd                                    Kvartalsrapport - 3. kvt.