Mødedatoer 2020 | Islebjerg Kirke

Mødedatoer for Islebjerg Sogns Menighedsråd i 2020

Ret til ændringer forbeholdes.
Der er offentlig adgang til møderne. 
Dagsorden samt beslutningsprotokoller findes her

Dato:                                                       Vigtige emner på dagsordenen:

Torsdag 9. januar 2020 kl. 18.30  Torsdag 6. februar 2020 kl. 18.30
 


 

Torsdag 12. marts 2020 kl. 18.30

      
       
     
                 Årsregnskab 2019


Torsdag 16. april 2020 kl. 18.30
      
       
      
                


Torsdag 28. maj 2020 kl. 18.30

                
                 
                 Budget 2021
                 Kvartalsrapport - 1.kvt.
Torsdag 18. juni 2020 kl. 18.30
                

                  Torsdag 13. august 2020 kl. 18.30
      
     
      
                  Kvartalsrapport - 2. kvt.
Torsdag 24. september 2020 kl. 18.30

       
        
       
                  Revideret årsregnskab 2019
                  Evt. budget 2021 - 
                  endelig godkendelse

Torsdag 22. oktober 2020 kl. 18.30        
                  Budget 2021 - 
                  endelig godkendelse
                  Evt. kvartalsrapport - 3. kvt.


Torsdag 26. november 2020 kl. 18.30
- det nye menighedsråd                                          Konstituerende
                                                                                menighedsrådsmøde

Torsdag 26. november 2020 kl. 20.30
- det "gamle" menighedsråd                                    Kvartalsrapport - 3. kvt.