Mødedatoer 2021 | Islebjerg Kirke

Mødedatoer for Islebjerg Sogns Menighedsråd i 2021

Ret til ændringer forbeholdes.
Der er offentlig adgang til møderne. 
Dagsorden samt beslutningsprotokoller findes her

Dato:                                                       Vigtige emner på dagsordenen:

 

Torsdag 7. januar 2021 kl. 18.30
AFLYST PGA. CORONA-RESTRIKTIONERNE! 
 

                 


                  
Torsdag 11. februar 2021 kl. 18.30

               
                 
Nedsættelse af udvalg
                  Fastsættelse af mødedatoer for 2021
                  Godkendelse af vedtægter for poster og udvalg
                  samt forrretningsorden


 

 marts 2021 kl. 18.30 

      
       
     
                  Årsregnskab 2020



april 2021 kl. 18.30

      
       
      
                

 maj 2021 kl. 18.30

                
                 
                  Budget 2022
                  Kvartalsrapport - 1. kvt.



 juni 2021 kl. 18.30

 
                

                  
 
august 2021 kl. 18.30

      
                  Kvartalsrapport - 2. kvt.

september 2021 kl. 18.30

       
        
       
                  Revideret årsregnskab 2020
                  Evt. budget 2022 -
                  endelig godkendelse

oktober 2021 kl. 18.30

 

       
                  Budget 2022 -
                  endelig godkendelse
                  Evt. kvartalsrapport - 3. kvt.
 

 november 2021 kl. 18.30                                                             Kvartalsrapport - 3. kvt.
                                                                                                      Valg af enkeltmandsposter