Mødedatoer 2021 | Islebjerg Kirke

Mødedatoer for Islebjerg Sogns Menighedsråd i 2021

Ret til ændringer forbeholdes.
Der er offentlig adgang til møderne. 
Dagsorden samt beslutningsprotokoller findes her

Dato:                                                       Vigtige emner på dagsordenen:

 

Torsdag 7. januar 2021 kl. 18.30
AFLYST PGA. CORONA-RESTRIKTIONERNE! 
 

                 


                  
Torsdag 11. februar 2021 kl. 18.30

               
                 
Nedsættelse af udvalg
                  Fastsættelse af mødedatoer for 2021
                  Godkendelse af vedtægter for poster og udvalg
                  samt forrretningsorden


 

Torsdag 11. marts 2021 kl. 18.30 

      
       
     
                  Årsregnskab 2020Torsdag 15. april 2021 kl. 18.30

      
       
      
                

 Torsdag 27. maj 2021 kl. 18.30

                
                 
                  Budget 2022
                  Kvartalsrapport - 1. kvt.Torsdag 10. juni 2021 kl. 18.30

 
                

                  
 
Torsdag 12. august 2021 kl. 18.30

      
                  Kvartalsrapport - 2. kvt.

Torsdag 23. september 2021 kl. 18.30

       
        
       
                  Revideret årsregnskab 2020
                  Evt. budget 2022 -
                  endelig godkendelse

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 18.30

 

       
                  Budget 2022 -
                  endelig godkendelse
                  Evt. kvartalsrapport - 3. kvt.
 

Torsdag 25. november 2021 kl. 18.30                                         Kvartalsrapport - 3. kvt.
                                                                                                     Valg af enkeltmandsposter