Mødedatoer for Islebjerg Sogns Menighedsråd i 2019

Ret til ændringer forbeholdes.

Dato:                                                       Vigtige emner på dagsordenen:

Torsdag 10. januar 2019 kl. 18.30  Torsdag 7. februar 2019 kl. 18.30
 


 

Torsdag 7. marts 2019 kl. 18.30

      
       
     
                 Årsregnskab 2018


Torsdag 4. april 2019 kl. 18.30
      
       
      
                


AFLYST!!!
Torsdag 2. maj 2019 kl. 18.30
                
                 
                .Torsdag 13. juni 2019 kl. 18.30
                

                  Kvartalsrapport - 1.kvt
                  Budget 2020Torsdag 15. august 2019 kl. 18.30
      
     
      
                  Kvartalsrapport - 2. kvt.
Torsdag 26. september 2019 kl. 18.30

       
        
       
                  Revideret årsregnskab 2018
                  Evt. budget 2020 - 
                  endelig godkendelse

Torsdag 24. oktober 2019 kl. 18.30        
                  Budget 2020 - 
                  endelig godkendelse
                  Evt. kvartalsrapport - 3. kvt.

Torsdag 21. november 2019 kl. 18.30                    Valg til enkeltmandsposter
                                                                                Kvartalsrapport - 3. kvt.