Ønsker du at ændre navn koster det - med enkelte undtagelser -
et gebyr på pt. 490 kr.

Du skal gå ind på www.borger.dk, hvor du logger ind med NemID og udfylder en anmodning om" Navneændring" eller "Navneændring på bryllupsdagen"
(ved vielse).

OBS! Ved navneændringer for børn skal én af forældrene logge på og indtaste navneændringerne. Ved navneændringer for børn mellem 15-17 år skal barnet skriftligt samtykke ved hjælp af NemID. Ligesom de eller den der har forældremyndigheden skal skriftligt samtykke
ved hjælp af NemID.

Bemærk! Navneændringer for børn mellem 12-14 år, kan ikke  foretages digitalt, da navneændringen kræver barnets skriftlige samtykke og dette kan ikke ske digitalt. I dette tilfælde skal navngivningen indgives på en papirblanket, som findes på www.borger.dk, og blanketten skal afleveres til personregisterføreren i bopælssognet.

Bopælssognet kan findes på www.sogn.dk.

I særlige tilfælde kan kordegnen bede om at se din  fødsels - og navne/dåbsattest, opholdstilladelse, vielsesattest (ved vielse i udlandet) eller lignende dokumenter, hvis det skønnes nødvendigt for sagens behandling.

Du skal IKKE betale gebyr, hvis navneændringen sker i forbindelse med vielse (eller op til 3 måneder efter vielsen) eller hvis der er tale om en adoption af et barn under 18 år.
 

Navneændringer i forbindelse med vielse, kan først træde i kraft på vielsesdatoen. Søger ægtefæller, ugifte samlevende (med fælles folkeregisteradresse i mindst 2 år), forældre og deres børn/plejebørn under 18 år eller søskende under 18 år samtidig om en navneændring betales
kun et gebyr.

Gebyr for navneændring indbetales med Dankort i forbindelse med den digitale ansøgning på www.borger.dk

Har du nogen spørgsmål til navneændring - herunder gebyr - eller har du problemer med at ansøge digitalt, så tøv ikke med at kontakte kirkekontoret.