Ønsker I at få Jeres barn døbt i Islebjerg Kirke, bedes I rette henvendelse til sognepræsten. 

Når I har aftalt dato og tid for dåben med præsten, bedes I henvende Jer til kordegnen på kirkekontoret, og oplyse barnets cpr.nr og fulde navn, samt fulde navn og adresse på dem, der skal være faddere.

Der skal være min. 3 og max 5 faddere (inkl. Gudmor/Gudfar). Er nogen af forældrene faddere, vælges min. 2 faddere udover forældrene.

Fadderne skal være over 14 år og døbt med en kristen dåb.