September 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Revideret årsregnskab 2013 – behandling og godkendelse

 3. Behandling og endelig godkendelse af budget 2015

 4. Meddelelser ved formanden

 5.           -            -   sognepræsten

 6. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

 7.Evaluering af papirservietter på toiletterne

 8. Kollektlisten – nedsættelse af udvalg

 9. Behandle + godkende personalehåndbogen

10. Fordeling af de ”frie midler”

 11. Ny behandling og godkendelse af vikartakster for kirkepersonale

 12. Indkøb til babysalmesang

 13. Eventuelt

 14. Lukket møde - Personsag