Islebjerg Menighedsråd 2018 - 2020 | Islebjerg Kirke

Formand:
Gunnar Greve

Nørrevej 2,
3600 Frederikssund
27 52 10 38
gunnargreve38@gmail.com


Næstformand og formand for Valgbestyrelsen:
Kirsten Kjersgaard

Njalsvej 4, 
3600 Frederikssund
47 31 62 60
51 28 11 82
kirsten.kjersgaard@youmail.dk


Kasserer og tegningsberettiget:
Susanne Kammersgaard

Rådhusvænget 5, 2.tv.,
3600 Frederikssund
22 63 63 81
suska@outlook.dk


Kontaktperson:
Grete Lorck

Ådalsvej 62, st.tv.
3600 Frederikssund
40 23 34 03
gretelorck@mail.dk


Kirkeværge:
Greta Mikkelsen

Ægirsvej 1
3600 Frederikssund
61 29 21 29
kurtslagter@gmail.com


Menigt medlem:
Hanna Thomasen

Jordhøjvej 4
3550 Slangerup
47 31 70 73
61 79 40 06
hanna.thomasen@gmail.com


Menigt medlem 
Edmund KammersgaardRådhusvænget 15, 2.th., 3600 Frederikssund
22 63 33 78 
edm-k@firma.tele.dk


Sognepræst:
Christina Holten Mølgaard

Thorfinsvej 1
3600 Frederikssund
60 66 75 88
chhm@km.dk


Stedfortræder:
Bodil Skjoldan Petersen   

Færgeparken 9,2.tv.
3600 Frederikssund
28 45 36 08
skjoldan@youmail.dk


Stedfortræder:
Ruth Stenbak

Servicegaden 15, 1. -2
3600 Frederikssund
47 38 42 71
30 52 90 63
erust@mail.dk


Stedfortræder:
Kirsten Barfod

Ådalsparken 18, st.th.
3600 Frederikssund
21 46 11 84
kbbarfod@gmail.com


Stedfortræder:
Dan Kjersgaard

Njalsvej 4
3600 Frederikssund
47 31 62 60
24 41 96 94
dan.kjersgaard@youmail.dk


Regnskabsfører:
Søren Hjorth

Kirkegade 7
3600 Frederikssund
47 31 30 25, tryk 1
sjh@km.dk