September 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 17. september kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Godkendelse af ajourført aftaleblanket vedr. brug af kirkens lokaler

6. Brug af frie midler

7. Kollektlisten – nedsættelse af udvalg

8. Eventuelt