August 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 11. august 2016 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Energimærkning af præstebolig

6. Status efter besøg af Arbejdstilsynet den 16. juni 2016?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Kordegnen have adgang til sognets netbank v. regnskabsførerens ferie og sygdom?

8. Frie midler – hvad skal de bruges til?

9. Behandling og godkendelse af Kvartalsrapport – 2. kvartal 2016

10. Eventuelt