Konstituerende menighedsrådsmøde 17. november 2016 | Islebjerg Kirke

Konstituerende menighedsrådsmøde torsdag den 17. november 2016 kl.18.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

4.Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.

5.Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk.3.

6.Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.

7. Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.

8. Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.

9. Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.

10. Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.

11. Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.

12. Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke  selvejende kirker § 19).

13. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.

14. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.

15. Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge 
      og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6

16. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.

17. Eventuelt.