Juni 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 15. juni 2017 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Opbevaring af udensogns kister i kapellet

6. Udvidelse af sidetallet i årsfolder – nyt tilbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Nyt abonnement hos Church Desk

8. Ny katafalk til kirken – nedsættelse af udvalg

9. Sogneanalyse eller sogneprofil for sognet?

10. Eventuelt

11. Lukket møde – vikardækning for kordegn + toiletrenovering