September 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 28. september 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Revisionsprotekollat  vedr. årsregnskab 2016 – behandling og godkendelse

6. Budget 2018 – endelig behandling og godkendelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Syn af kirke - og præstebolig

8. Weekendhøjskole 2018 – fastsættelse af deltagerpris samt deltagerantal

9. Kollektliste – nedsættelse af udvalg

10. Procedure for udlån af kirkens lokaler ved langtidslån

11. Kabel-tv og telefon i præsteboligen – opsiges eller stilles i bero?

12. Eventuelt

13. Lukket møde – status for præsteansættelse, lønforhandlinger samt personalesag.