Den første fredag i månederne september 2018 – maj 2019 kl. 10.00 – 11.30.  Mødested hver gang: Islebjerg Kirke. Pris: 15 kr. pr. gang for kaffe/te og rundstykke. Betaling på dagen enten kontant eller med Mobile Pay. Ingen tilmelding – mød blot op! Litteraturliste ligger fremme i våbenhuset i Islebjerg Kirke, men kan også findes her.De tre præster Christina Holten Mølgaard, Islebjerg Kirke, Lotte Højholt, Frederikssund Kirke og Dorte Dideriksen, Oppe Sundby Kirke har valgt at gå sammen om at oprette en litteraturkreds, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. De tre præster vil på skift gennemgå en bog for tilhørerne, der derefter er velkomne til at debattere bogen
med forsamlingen.