Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag 8. marts 2020 - indsamlere søges!

Islebjerg Sogn/Kirke deltager i den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag 8. marts,
og vi har brug for DIN hjælp til at gå en eller flere ruter og samle penge ind!
Indsamlingen starter efter højmessen, som denne dag er kl. 10.00.
Meld dig som indsamler til Islebjerg Kirkekontor​ eller på www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling.
Du kan også møde op på dagen, og se om der er nogen ledige ruter.
I 2020 samles der ind til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne.