Menighedsrådsvalg 2020 | Islebjerg Kirke

Islebjerg Sogns nye menighedsråd har nu afholdt sit konstituerende menighedsrådsmøde,
og posterne blev fordelt således:
Gunnar Greve, formand 
Kirsten Kjersgaard, næstformand
Susanne Kammersgaard, kasserer og tegningsberettiget
Grete Lorck, kontaktperson
Greta Mikkelsen, kirkeværge
Hanna Thomasen, menigt medlem
Kjell Nilsson, menigt medlem

Alle posterne gælder for 1 år, og menighedsrådet sidder i 2 år frem til 1. søndag i advent 2022.
Første møde i det nye menighedsråd bliver torsdag 7. januar 2021 kl. 18.30.

Der er offentlig adgang til mødet,
og dagsorden kommer her på hjemmesiden ca. en uge før mødet afholdes.