Konfirmander | Islebjerg Kirke

På denne side finder du oplysninger om den aktuelle konfirmandundervisning samt oplysninger om tilmelding til konfirmationsundervisning og kommende konfirmationer.


Konfirmationsdatoerne for 2021 - 2022 finder man her.  


På grund af den nuværende situation med Corona/COVID -19 er det endnu uvist, om konfirmationsundervisningen kan starte op som normalt fra den 5. januar 2021 (tirsdagsholdet) og 7. januar 2020 (torsdagsholdet). Konfirmanderne og deres forældre vil blive kontaktet af sognepræst Christina Holten Mølgaard, såfremt det IKKE er muligt at gennemføre konfirmationsundervisningen på normal vis.

Ligeledes er det pt. også uvist om forårets konfirmanddag og børnegudstjenesten søndag 14. marts kan gennemføres.
Vi vender tilbage om dette, når vi kommer tættere på.

Indtil videre gennemføres forårets konfirmationer som planlagt.


Tilmelding til konfirmation 2022 starter 1. juni 2021. Samme aften kl. 19.00 afholder vi et velkomst - og informationsmøde i kirken for de kommende konfirmander og deres forældre. De børn, der er født i 2008, medlem af Folkekirken og bor i Islebjerg Sogn, vil modtage et informationsbrev om tilmeldingsproceduren i deres postkasse på bopælen. Bor man ikke i sognet, eller ikke er medlem af Folkekirken, men gerne vil konfirmeres i Islebjerg Kirke, så kontakt Kirkekontoret.