Udvalg under menighedsrådet 2019 - 2020 | Islebjerg Kirke

Det stående udvalg:
Lars Niemann (formand), Kirsten Kjersgaard og Hanna Thomasen.
 

Aktivitetsudvalget: Christina Holten Mølgaard (formand), Grete Lorck, Hanna Thomasen, Gunnar Greve
og Kirsten Kjersgaard.
 

Valgbestyrelsen:
Kirsten Kjersgaard (formand), Gunnar Greve og Susanne Kammersgaard.


Budgetudvalget:  
Lars Niemann (formand), Gunnar Greve, Kirsten Kjersgaard og regnskabsfører Søren Hjorth.


Forretningsudvalget: Christina Holten Mølgaard (formand), Hanna Thomasen og Kirsten Kjersgaard.
 

Kirke – og præsteboligudvalget: Gunnar Greve (formand), Greta Mikkelsen, Kirsten Kjersgaard og Lars Niemann.
 

Kunstudvalget: Christina Holten Mølgaard (formand), Dan Kjersgaard, Ruth Stenbak og Bodil Skjoldan Petersen.
 

PR-udvalget: Dan Kjersgaard (formand) ,Børge Larsen, Christina Holten Mølgaard og Tine Birksholm Sejersen.

 

Ansættelsesudvalg – nedsættes fra gang til gang.
 

Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti:

Christina Holten Mølgaard, stedfortræder: ingen

Grete Lorck, stedfortræder: Hanna Thomasen.