Velkommen til Islebjerg Kirke | Islebjerg Kirke

Informationsmøde for kommende konfirmander
er udskudt til 24. august kl.19.00

Da vi er blevet gjort opmærksom på at flere klasser er på lejrskole tirsdag
1. juni, og andre klasser er hjemsendt pga. Corona, har vi valgt at udskyde vores informationsmøde for konfirmation foråret 2022 til tirsdag 24.august kl.19.00.

Indskrivning til konfirmation 2022 kan ske her

Her kan I finde yderligere information om konfirmationsdato, tidspunkt osv.

Sognepræst Christina Holten Mølgaard kan kontaktes på mail chhm@km.dk eller telefon 60667588.

Vi glæder os til at se Jer

Retningslinjer i forbindelse med besøg i Islebjerg Kirke under Corona/COVID -19:
 

Besøg­ende med øget risiko bør overveje, om de deltager fysisk i gudstjenester og akti­viteter i folkekirken eller om de skal søge at deltage på anden måde.

Islebjerg kirke holder åbent for gudstjenester  og kirkelige handlinger med et loft på 100 personer i kirken.

I menighedssalen gælder forsamlingsloftet på max. 50 pers.

I både kirke, på kirkekontoret og i menighedssalen holder vi afstand for at passe på hinanden.

- Afstandskravet er 1 meter - 2 meter ved sang i kirken.

Der er opsat spritholder i våbenhus, kirken og ved toiletterne.

Sprit venligst hænder af ved ankomst til kirken.

Kirketjeneren anviser pladser i kirken med 1 meters mellemrum. Undtaget er samboende, som naturligvis gerne må sidde sammen på kirkebænken.

Efter gudstjenester og kirkelige handlinger tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles.

Kirkekaffe er pt. aflyst, og hverken præst eller medarbejdere giver håndtryk.


Kirken skal bruges både til hverdag og fest. Islebjerg Kirke er den moderne kirke i Frederikssund, blot 22 år gammel. Det er en åben kirke, som benyttes til mange formål. Fra søndagens højmesse, til koncerter på hverdage,  babysalmesang og litteraturkreds.

Her på siden kan du finde oplysninger om kirken, og du kan se hvad der sker i kirken, samt finde oplysninger om ting, der vedrører kirkelige handlinger og registreringer ved fødsel, dåb, vielse eller dødsfald. Har du spørgsmål til ting på hjemmesiden, eller til noget af det der er beskrevet på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret